mountain

Squeeze The Lemon Mountain Bike Ride – Tucson, Arizona
Hard
9 to 10 hrs
81 to 100 miles
7,891 ft
Climb
Mountain
Sweetwater Preserve, Tucson Arizona
Moderate
1:15:00
1-20 miles
890
Rolling
Mountain
Whiskey 50 Mountain Bike Race – Prescott, Arizona
Hard
4:45:00
41 to 60 miles
6,600
Climb
Mountain